fredag den 25. maj 2012

Online lektiehjælp

Hvad gør man, hvis man er et halvstort barn der kæmper alene med lektierne derhjemme uden at have en mor eller en far der er i stand til at hjælpe? Måske fordi der er sproglige barrierer eller måske bare fordi det er lidt lang tid siden mor eller far gik i 9. klasse og det måske ikke er al matematikken der hænger lige godt fast.

Stadsbiblioteket, Ministeriet for børn og undervisning, KMD og Kulturstyrelsen har sammen lavet Lektier Online, hvor børn fra 6. til 10. klasse kan henvende sig og få hjælp til deres lektier. Man kan skrive og tale vha web cam og headset med en vejleder der hjælper med lektierne.

Jeg synes det lyder som et fantastisk initiativ, men jeg kan dog godt være lidt bekymret for, om det rammer de rigtige. Om de børn der virkelig er svage og har brug for hjælp monstro har de tekniske hjælpemidler til rådighed? Og om det gode budskab om Online lektiehjælp kommer helt ud til de allersvageste, eller om informationen om online lektiehjælp blot vil cirkulere blandt ressourcestærke forældre der allesammen synes det er en skidegod idé?


Ingen kommentarer:

Send en kommentar